Sussex Asia Centre

Sussex Asia Centre (Farsi)

اعضای کمیته ای فرمان

 

داکتر قنگخیو بو

(دانشکده حقوق، سیاست و جامعه شناسی)

داکتر وینیتا دمودرن

(دانشکده تاریخ، تاریخ هنر، و فلسفه )

داکتر ادریان ایلی

(واحد پژوهش علوم سیاست گذاری)

پروفیسور رامیندر کور

(دانشکده مطالعات بین المللی)

پروفیسور مگنوس مارسدن

(دانشکده مطالعات بین المللی)

داکتر شندانه مهمند

(انستتیوت مطالعات توسعه)

داکتر مرزیو مرنیلی

(دانشکده تاریخ، تاریخ هنر، و فلسفه(

پروفیسور  نیک نسبت

(انستتیوت مطالعات توسعه)

پروفیسور فلیپو اوسیله

(دانشکده مطالعات بین المللی)

پروفیسور مایا یونیتن

(دانشکده مطالعات بین المللی)

 

اعضای کمیته ای مشاوران انگلستان

داکتر سوسن بیلیل

(دانشگاه کامبریج)

پروفیسور ویلیم گود

(دانشگاه لید)

داکتر تیم آرپر

(دانشگاه کامبریج)

داکتر جیویو لیو

(سواس، دانشگاه لندن)

داکتر هوچوهن روی

(رایل آلوی، دانشگاه لندن)

پروفیسور ایونیک کون

(دانشگاه کامبریج)

 

اعضای کمیته ای مشاوران بین المللی

پروفیسور سرگی ابهشین

(اکادمی علوم فدراتیف روسیه)

پروفیسور سونیل امریت

(دانشگاه آرورد)

پروفیسور انگبیرگ بلدوف

(دانشگاه همبولدت، برلین)

پروفیسور اشیتا بناریجی دوب

(الکولیگیو مکسیکو)

پروفیسور جوشوه بارکر

(دانشگاه تورنتو)

پروفیسور رابرت کرو

(دانشگاه ستنفرد)

پروفیسور هولریک فریتگ

(زینتوروم مودرنر اورینت، برلین)

پروفیسور نایل گرین

(دانشگاه یونورستی کالیج لندن)

داکتر گیر هلگیسین

(انستتیوت مطالعات آسیا ناردیک)

پروفیسور کونرد شتیر

(دانشگاه بون)

پروفیسور سورمه کریشن

(دانشگاه یل)

پروفیسور مایکل هسیو

(اکادمیک سنکه، تایوان)

پروفیسور پیتر ون دیر ویر

(مکس پلانک انستتیوت)

پروفیسور مفیر یانگ

(دانشگاه کالفورنیا، سنتا باربره)

 

هییت مدیره سیاست گذاری، ثمره و رسانه های جمعی

آقای مایکل دویر

(هورست و کو)

آقای فدریک گلتونگ

(انتگریتی اکشن)

داکتر کویری گیل

(مدیریت سیاست گذاری آکسفورد)

آقای احمد رشید

(فایننشل تایمز و الجزیزه)

پروفیسور مایکل سیمپل

(دانشگاه کوین، بلفست)

آقای مایکل توماس

(وزارت خارجه و دفتر کامن ولد)

 

نشانی تماس

پروفیسور مگنوس مارسیدین

m.marsden@sussex.ac.uk

 

مرکز آسیا  در دانشگاه ساسکس

مرکز آسیا ساسکس نقطه محوری برای بیش از 100 کارکن و دانش آموز است که در مورد آسیا در سراسر این دانشگاه کار مینمایند. این مرکز زمینه را برای مطالعات اکادمیک جدید  در مورد آسیا فراهم نموده و برنامه های مختلف مانند سخنرانی ها توسط شخصیت های اکادمیک از خارج دانشگاه، گفتمان ها در موارد مسایل معاصر و توسعه برگزار منماید.

 

 

مرکز ساسکس منبع دانش، مهارت و دارای شبکه گسترده ای با نهاد ها و افراد متخصص آسیا میباشد.

 

دانشگاه ساسکس با داشتن تعهد و شهرت تاریخی در پژوهش آسیا با اتکا به حد اقل لازم نیروی بشری شامل دانشمندان و دانشجو ها مرکز آسیا را جهت ایجاد یک محور  مرکزی برای اجرای فعالیت ها و توسعه و یا نفوض گزاری روی دستور کار پژوهش در داخل و خارج دانشگاه ساسکس ایجاد نموده است.

 

تخصص مرکز آسیا ساسکس شامل موضوعات متمایز ذیل میگردد:

-         تغیر فرهنگ های

-         منابع، محیط، صحت، و دانش

-         مطالعه تحلیلی سیاست ها و روند سیاست گذاری

-         مناطق آسیا: رشد، شمولیت و نابرابری ها

-         آسیا و اروپا: مقایسه، ارتباطاط، گردش ها

 

ساسکس آسیا یک روش داینامیک و یکپارچه را جهت مطالعه آسیا ترویج مینماید.  

 

در حالیکه معمولا آسیا به چند بخش – شامل آسیای جنوبی، مرکزی، و غربی – تقسیم میگردد، مرکز آسیا بیشتر اتصالات، ارتباطات، و گردش ها را ارج گذاشته و ترویج منماید.

 

همچنان مرکز آسیا، از طریق هیت مدیره پالیسی و ارزیابی این نهاد با حکومت ها، شرکت ها، و رسانه های جمعی  در تماس بوده که این باعث ایجاد زمینه برای فراهم آوری منابع اطلاعاتی در مورد آسیا از قبیل برگزاری تبصره ها، رویداد ها، و سخنرانی ها در مورد مسایل معاصر آسیا برگزار منماید.

 

 

در پهلوی مرکز آفریقا، این مرکز تازه تاسیس میراث دار سنت دیرین دانشگاه ساسکس در مورد مطالعات منطقوی میباشد که از سال ۱۹۶۴  با تاسیس مرکز مطالعات افریقا و آسیا آغاز گردید و بعنوان یک محور مرکزی تدریس و مطالعات آسیا و افریقا با تشریک مساعی انستیتوت مطالعات  توسعه (IDS) دانشگاه ساسکس – نهاد معتبر در  پژوهش های تحلیلی، فعال و خلاق - فعالیت نمود.

 

 

موضوعات پژوهشی

 

مرکز مطالعات آسیا و آفریقا نمونه ای از شهرت جهانی ساسکس در توسعه دانش از طریق گذار از حد و مرز های  عنعنوی و رشته ای دانش میباشد

 

 

میان رشته ای پیشرفته

مرکز آسیا نه تنها علوم معمول اجتماعی و انسانی را فراهم مینماید بلکه این علوم را با تغیر اقلیم، انرژی، و زراعت ترکیب منماید. این مرکز سعی منماید تا با استفاده از انبوه  تخصص در  مورد آسیا در  دانشکده های آموزش، کار های اجتماعی، تاریخ، فلسفه، رسانه های جمعی، فلم، موسیقی، و انستتیوت مطالعات توسعه فعالیت های خود را انجام دهد.

 

شبکه های و گردش های بین المللی

پژوهش و علاقمندی مرکز آسیا مرز های عنعنوی  مطالعات منطقوی را به چالش میکشد و تاکید روی مطالعات فرا منطقوی شبکه ها، گردش ها، و ارتباطاط در سراسر آسیا دارد. کارکنان و دانشجو ها به گونه ای عنعنوی نشست  ها و ارتباطاط را نه تنها با مردم در آسیا بلکه به مهاجرین در سایر نقاط جهان برگزار منمایند.

 

طرح تحلیلی سیاست ها/پالیسی ها

مرکز آسیا ساسکس تاکید بر شهرت ساسکس در مطالعات دقیق، آزاد، و تحلیلی دارد. روش سیاست گذاری در محور سهم گیری تحلیلی در مسایل مختلف از جمله محیط، ، غذا وتغذیه، صحت و دانش، جنگ و مهاجرت میچرخد.