Consuls for China

Hongmin Wu

BUSINESS AND MANAGEMENT, 2016
Xiamen

362001989@qq.com


Kaishi Wang

BUSINESS AND MANAGEMENT, 2016
Jinan and Haikou

852981754@qq.com


Robert Vlcek

EDUCATION, 2007
Chongqing

rob.vlcek@hotmail.com


Tamas Turcsan

BUSINESS AND MANAGEMENT, 2011
Beijing

Twitter: @tamasturcsan
email@tamasturcsan.com


Yu Feng

ART HISTORY, 2010
Beijing

fengyubeijing@126.com