Kostakis Lab: Polynuclear Inorganic Clusters Database

Clusters

Search the database


Showing table by Reference code in ascending order

Reference codeAuthorsSpace GroupYearTotal NuclearityMetalMotif
ABEREE Xin-rong Lin, Ming-qin Chen, Hui-zhang Liu, Jin-yu Xu, Pei Li, Song-lin Jin, Gao-yang Xie P21/n 1999 6 W 5M6-1
ABIJIG Yunxia Jiang, Shuxia Liu, Shujun Li, Jun Miao, Jing Zhang, Lixin Wu R-3c 2011 12 W 4M12-1
ABINIK Ziyi Chen, Daibing Luo, Maoping Kang, Zhien Lin P21 2011 8 Zn 3,6M8-1
ABINIK01 Ziyi Chen, Daibing Luo, Maoping Kang, Zhien Lin P21 2011 8 Zn 3,6M8-1
ABOCEA Jingyang Niu, Junwei Zhao, Jingping Wang, Yan Bo P-1 2004 12 W 4M12-1
ABOCIE Jingyang Niu, Junwei Zhao, Jingping Wang, Yan Bo P21/c 2004 12 W 4M12-1
ABOCIF E.E.Moushi, A.J.Tasiopoulos, M.J.Manos Pbca 2010 6 Mn 3,5M6-1
ABOKUX R.W.Saalfrank, I.Bernt, M.M.Chowdhry, F.Hampel, G.B.M.Vaughan P21/c 2001 6 Fe 2M6-1
ABOLOS R.W.Saalfrank, I.Bernt, F.Hampel P-1 2001 18 Co/Na 2(2,3,4M9-2)
ABOZIC Choong-Sun Lim, J.Jankolovits, Peng Zhao, J.W.Kampf, V.L.Pecoraro P212121 2011 6 Cu/Gd 1,5M6-1

Showing first 10 records. Show all